Nasza flora
Zwierzęta dookoła nas

Jeż zachodni i Jenot

27 września 2010

8Jeż zachodni to jedno z bardziej znanych zwierząt, jakie w warunkach naturalnych spotkać można na kontynencie europejskim, w tym również i w naszym kraju, gdzie jest objęty ścisłą ochroną. Jest on przedstawicielem rodziny jeżowatych. Określany jest również mianem jeża europejskiego. Długość ciała dorosłego osobnika – nie wliczając w to ogona – wynosi przeciętnie około trzydziestu pięciu centymetrów. Ogon z koli liczy sobie około pięciu centymetrów. Waga tego zwierzęcia plasuje się w przedziale pomiędzy czterystu gramami a niespełna dwoma tysiącami gramów. Najbardziej charakterystyczną cechą zewnętrznego wyglądu tego zwierzęcia są kolce. Wbrew pozorom, wcale nie są one dla człowieka takie ostre, na jakie wyglądają. Jeż zachodni jest zwierzęciem wykazującym największą aktywność w porze nocnej. Kiedy wyczuwa grożące mu niebezpieczeństwo, zwija się w kulkę. W ten właśnie sposób broni się również przed atakującymi go drapieżnikami. Jak praktyka najczęściej pokazuje, jest to bardzo skuteczna metoda. Jenot to kolejny ze ssaków występujących w warunkach naturalnych na kontynencie europejskim. W naszym kraju pojawił się stosunkowo niedawno. Pierwszy taki przypadek został bowiem odnotowany przed pięćdziesięcioma czterema laty. Jenot jest przedstawicielem rodziny psowatych. Znany jest pod kilkoma innymi nazwami takimi jak kunopies, szop usuryjski, lis japoński, tanuki oraz junat. Długość ciała dorosłego osobnika – nie wliczając w to ogona – mieści się w przedziale pomiędzy czterdziestoma dziewięcioma centymetrami a siedemdziesięcioma. Sam ogon natomiast może liczyć od trzynastu do dwudziestu centymetrów. Jeżeli natomiast chodzi o wagę, to wynosi ona od pięciu i pół kilograma do maksymalnie dziewięciu. Jeżeli chodzi o środowisko występowania z kolei, to zwierzę te jest spotykane głównie w dość dużych lasach. Preferuje dość bliskie sąsiedztwo zbiorników wodnych. Chociaż zwierzę te zaliczane jest do drapieżników, na całkiem pokaźną część jego diety składają się również i rośliny. Poluje nocą.

Kategorie: Ssaki | Tagi: , , , , , , ,

Brodziec piskliwy

24 sierpnia 2010

19Brodziec piskliwy to jeden z ptaków występujących na kontynencie europejskim. Żyje również i w naszym kraju, gdzie jest chronionym zwierzęciem. Jest przedstawicielem rodziny bekasowatych. Znany jest także pod bardzo wieloma innymi nazwami, takimi jak dla przykładu brodziec krzykliwy, piskliwiec oraz kuliczek piskliwy. Długość ciała dorosłego osobnika mieści się w przedziale pomiędzy dwudziestoma centymetrami a dwudziestoma dwoma, natomiast jeśli chodzi o wagę, to waha się ona od trzydziestu pięciu gramów do osiemdziesięciu pięciu. Preferowanym przez te ptaki środowiskiem życia są brzegi zbiorników wodnych ze wskazaniem na rzeki. W górach z kolei spotykany jest na wysokościach sięgających nawet czterech tysięcy metrów ponad poziomem morza. Swoje gniazda ptaki te budują na ziemi. W przeciągu roku zostaje przez nie wyprowadzony wyłącznie jeden lęg przynoszący najczęściej cztery jaja wysiadywane zarówno przez samicę oraz samca. Podstawę pożywienia tego ptaka stanowią rozmaite bezkręgowce. Bielik jest jednym z bardziej znanych ptaków, jakie występują w warunkach naturalnych na kontynencie europejskim. W naszym kraju także można go spotkać, jednakże bardo rzadko – w związku tym podlega on ścisłej ochronie. Co więcej, chronione są również ich gniazda i teren wokół tych gniazd. Bielik znajduje się też w godle naszego kraju. Jest on drapieżnikiem reprezentującym rodzinę jastrzębiowatych. Długość ciała dorosłego osobnika mieści się w przedziale pomiędzy osiemdziesięcioma pięcioma centymetrami a dziewięćdziesięcioma pięcioma, przy czym samice są większe aniżeli samce. Są także od nich cięższe. Masa ciała dorosłej samicy plasuje się od czterech do sześciu kilogramów, w przypadku samców natomiast jest to od trzech i pół kilograma do czterech i pół. Jeżeli chodzi o środowisko występowania, ptaki te upodobały sobie starodrzewy – najlepiej w bliskim sąsiedztwie wodnych zbiorników. W przeciągu roku u zwierząt tych wyprowadzany jest tylko jeden lęg, efektem którego są najczęściej dwa jaja.

Kategorie: Ptaki | Tagi: , , , , , , , , ,

Czeczotka zwyczajna

19 sierpnia 2010

15Czeczotka zwyczajna jest ptakiem występującym w warunkach naturalnych na kontynencie europejskim, wliczając w to także i nasz kraj, gdzie jest objęta ścisłą ochroną. Nazywana jest po prostu czeczotką. To przedstawicielka rodziny łuszczaków. Długość ciała dorosłego osobnika oscyluje w granicach trzynastu centymetrów, natomiast waga sięga maksymalnie dwunastu gramów. Samiec oraz samica różnią się pomiędzy sobą w zakresie ubarwienia upierzenia. Środowiskiem występowania tego zwierzęcia są skraje tajg oraz lasotundry. Podstawę jego pożywienia stanowią nasiona różnych drzew ze szczególnym uwzględnieniem brzozy. Podczas okresu lęgowego ptak uzupełnia swoje pożywienie o owady. W przeciągu roku wyprowadzane są przez niego maksymalnie dwa lęgi. Ilość zniesionych przez samicę jaj wynosi pięć albo sześć. Swoje gniazda czeczotki zakładają blisko powierzchni ziemi – na krzewach oraz na drzewach. Gatunkowi temu w skali globalnej nie grozi póki co wyginięcie. Podział na podgatunki nie jest jeszcze jasny. Czapla purpurowa jest kolejnym z ptaków, które w naturalnych warunkach są spotykane na kontynencie europejskim. Jest zwierzęciem żyjącym również i w naszym kraju, gdzie podlega ścisłej ochronie. Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych uznaje go w globalnej skali za gatunek nie zagrożony wyginięciem. Długość ciała dorosłego osobnika mieści się w przedziale pomiędzy osiemdziesięcioma centymetrami a dziewięćdziesięcioma. W zakresie masy ciała z kolei występuje bardzo duża rozbieżność, albowiem dorosły ptak ważyć może od sześciuset gramów do tysiąca czterystu. Czapla purpurowa zamieszkuje takie środowiska jak dla przykładu mangrowe zarośla czy też brzegi jezior oraz rzek. Swoje gniazda ptaki te wiją pośród trzcin. W przeciągu roku wyprowadzany jest przez nie tylko jeden lęg. Ilość składanych przez samicę jaj wynosi od trzech do maksymalnie ośmiu. Mają one bardzo charakterystyczny, zielononiebieski kolor. Podstawą pożywienia tego ptaka są wodne zwierzęta. Polując na nie, potrafi długo stać w bezruchu.

Kategorie: Ptaki | Tagi: , , , , , , , , , ,

Suseł moręgowaty

16 sierpnia 2010

4Suseł moręgowaty to także zwierzę żyjące w warunkach naturalnych na kontynencie europejskim. Występował także i w naszym kraju, jednakże uznawany jest już od dawna za gatunek zanikły. W skali globalnej natomiast jest to zwierzę narażone na wyginięcie. Co więcej, z roku na rok obserwowany na wszystkich obszarach jego występowania spadek liczebności populacji. Gatunek próbuje się ratować poprzez zakładanie odpowiednich hodowli – głównie w ogrodach zoologicznych. Suseł moręgowaty jest gryzoniem należącym do rodziny wiewiórkowatych. Spotkać go można na otwartych przestrzeniach – zarówno wyżynnych, jak i nizinnych. Upodobał sobie takie miejsca jak między innymi pastwiska, ugory, łąki o suchym i najczęściej kamienistym podłożu, a także pagórki. Jest zwierzęciem preferującym dobrze nasłonecznione stanowiska. Największym zagrożeniem dla tego zwierzęcia jest działalność prowadzona przez człowieka, przez która środowisko staje się coraz bardziej zanieczyszczone. W wielu miejscach zwierzę tępiono celowo. Ryś to jeden z bardziej znanych ssaków, jakie w warunkach naturalnych występują na kontynencie europejskim. Żyje on również i w naszym kraju, jednakże u nas spotykany jest w stanie dzikim bardzo rzadko. W związku z tym podlega ścisłej ochronie. Nie mniej jednak warto wiedzieć, że w skali globalnej gatunek ten nie jest zagrożony wyginięciem. Ryś jest przedstawicielem kotowatych. Spośród wszystkich drapieżników żyjących na naszym kontynencie ryś należy do grona tych największych. Długość ciała dorosłego osobnika – nie wliczając w to ogona – mieści się w przedziale pomiędzy siedemdziesięcioma a stu trzydziestoma kilogramami. Ogon z kolei liczy sobie od piętnastu do czterdziestu centymetrów. Waga z kolei mieści się w przedziale od piętnastu do trzydziestu ośmiu kilogramów. Przeciętna żywotność tych zwierząt w stanie dzikim to około siedemnastu lat. W niewoli okres ten jest o jakieś dziesięć lat dłuższy. W chwili obecnej wyszczególnić można kilka podgatunków rysia, z czego dwa z nich żyją u nas.

Kategorie: Ssaki | Tagi: , , , , , ,

« Poprzednie