Nasza flora
Zwierzęta dookoła nas

Traszka grzebieniasta

25 września 2010

21Traszka grzebieniasta należy do grona płazów, które w warunkach naturalnych zamieszkują kontynent europejski. Żyje ona także i na terenie naszego kraju, gdzie jest zwierzęciem rzadki, w związku z czym objęta została ścisłą ochroną. Jednakże w skali globalnej nie jest ona gatunkiem, któremu zagraża wyginięcie. Jest przedstawicielką rodziny salamandrowatych. Przeciętna długość ciała dorosłego osobnika mieści się w przedziale pomiędzy piętnastoma centymetrami a osiemnastoma, chociaż są źródła, które podają na ten temat inne informacje. Samce są wyraźnie większe oraz cięższe aniżeli samice. Ze wszystkich traszek, jakie żyją w naszym kraju, ta właśnie jest największa. Co więcej, jest to także największy na całym kontynencie wodny reprezentant powyżej wspomnianej rodziny. Dość często można zetknąć się z informacjami, że traszka grzebieniasta potrafi zmieniać swoje ubarwienie tak, aby dostosować się w ten sposób do otaczających ją warunków. Dokonanie tego rodzaju zmiany zajmuje jej kilka dni. Salamandra plamista jest płazem występującym w warunkach naturalnych na kontynencie europejskim, w tym także i w naszym kraju, gdzie objęta jest ścisłą ochroną. Jest przedstawicielką rodziny salamandrowatych. Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych zakwalifikowała ja jako gatunek, któremu w skali globalnej póki co nie zagraża wyginięcie. Określana jest ona również mianem jaszczura plamistego oraz jaszczura ognistego. Znanych jest bardzo wiele jej podgatunków. Zwierzę te jest typowym samotnikiem. Ponadto zaliczane jest także do grona drapieżników. Dymorfizm płciowy jest tutaj bardzo wyraźnie zaznaczony – przejawia się to w gabarytach, samice są znacznie większe aniżeli samce, charakteryzują się również o wiele bardziej masywną budową ciała. Jeżeli chodzi natomiast o ubarwienie, obie płcie się pod tym akurat względem od siebie nie różnią. Jest to zwierzę prowadzące lądowy tryb życia. Jeśli zaś chodzi o środowisko występowania, najlepiej się czuje na podgórskich terenach, zazwyczaj w lasach.

Kategorie: Gady i płazy | Tagi: , , , , , ,

Gęś białoczelna

12 września 2010

12Gęś białoczelna to jeszcze jeden z ptaków występujących w warunkach naturalnych na kontynencie europejskim, w okresie przelotów pojawia się również i w naszym kraju. W Polsce posiada ona status zwierzyny łownej objętej okresem ochronnym. Generalnie rzecz biorąc, nie jest to zwierzę zagrożone w skali globalnej wyginięciem. Na dzień dzisiejszy wyszczególnia się pięć podgatunków tego ptaka, przy czym dwa spośród nich spotykane są w Europie. Długość ciała dorosłego osobnika mieści się w przedziale pomiędzy sześćdziesięcioma sześcioma centymetrami a osiemdziesięcioma sześcioma. Waga także jest zróżnicowana i waha się pomiędzy niespełna półtora kilograma a nieco ponad trzema kilogramami. Jeżeli chodzi o środowisko występowania, ptak ten upodobał sobie tajgę oraz tundrę. Preferuje obszary bagniste. Swoje gniazda zakłada na ziemi, bardzo często w koloniach. W przeciągu roku wyprowadzany jest tylko jeden lęg, efektem którego są cztery jaja do sześciu maksymalnie. Posiadają one kremoworóżową barwę. Gil zwyczajny to jeszcze jeden bardzo znany ptak zamieszkujący w warunkach naturalnych kontynent europejski. Spotyka się go również i na terenie naszego kraju, gdzie podlega ścisłej ochronie. Jest on przedstawicielem rodziny łuszczaków. Zalicza się go do śpiewających ptaków. Długość ciała dorosłego osobnika wynosi przeciętnie około siedemnastu centymetrów, waga natomiast dochodzi do maksymalnie dwudziestu pięciu gramów. Jeżeli chodzi o gabaryty, gil zwyczajny jest nieco większy aniżeli wróbel. Najbardziej charakterystyczną cechą jego wyglądu zewnętrznego jest zabarwiony na czerwono brzuch. Pomiędzy samicami a samcami występują delikatne różnice, jeżeli chodzi o ubarwienie, są one jednak bardzo dyskretne. Młode osobniki bardziej przypominają samice. Gile zwyczajne nie przepadają za przestrzeniami otwartymi. Spotkać je można w takich miejscach jak dla przykładu lasy – zarówno mieszane, jak i iglaste. Przesiadują także w ogrodach oraz w parkach. Lubią ra sąsiedztwo zbiorników wodnych jak potoki.

Kategorie: Ptaki | Tagi: , , , , , , , ,

Brodziec piskliwy

24 sierpnia 2010

19Brodziec piskliwy to jeden z ptaków występujących na kontynencie europejskim. Żyje również i w naszym kraju, gdzie jest chronionym zwierzęciem. Jest przedstawicielem rodziny bekasowatych. Znany jest także pod bardzo wieloma innymi nazwami, takimi jak dla przykładu brodziec krzykliwy, piskliwiec oraz kuliczek piskliwy. Długość ciała dorosłego osobnika mieści się w przedziale pomiędzy dwudziestoma centymetrami a dwudziestoma dwoma, natomiast jeśli chodzi o wagę, to waha się ona od trzydziestu pięciu gramów do osiemdziesięciu pięciu. Preferowanym przez te ptaki środowiskiem życia są brzegi zbiorników wodnych ze wskazaniem na rzeki. W górach z kolei spotykany jest na wysokościach sięgających nawet czterech tysięcy metrów ponad poziomem morza. Swoje gniazda ptaki te budują na ziemi. W przeciągu roku zostaje przez nie wyprowadzony wyłącznie jeden lęg przynoszący najczęściej cztery jaja wysiadywane zarówno przez samicę oraz samca. Podstawę pożywienia tego ptaka stanowią rozmaite bezkręgowce. Bielik jest jednym z bardziej znanych ptaków, jakie występują w warunkach naturalnych na kontynencie europejskim. W naszym kraju także można go spotkać, jednakże bardo rzadko – w związku tym podlega on ścisłej ochronie. Co więcej, chronione są również ich gniazda i teren wokół tych gniazd. Bielik znajduje się też w godle naszego kraju. Jest on drapieżnikiem reprezentującym rodzinę jastrzębiowatych. Długość ciała dorosłego osobnika mieści się w przedziale pomiędzy osiemdziesięcioma pięcioma centymetrami a dziewięćdziesięcioma pięcioma, przy czym samice są większe aniżeli samce. Są także od nich cięższe. Masa ciała dorosłej samicy plasuje się od czterech do sześciu kilogramów, w przypadku samców natomiast jest to od trzech i pół kilograma do czterech i pół. Jeżeli chodzi o środowisko występowania, ptaki te upodobały sobie starodrzewy – najlepiej w bliskim sąsiedztwie wodnych zbiorników. W przeciągu roku u zwierząt tych wyprowadzany jest tylko jeden lęg, efektem którego są najczęściej dwa jaja.

Kategorie: Ptaki | Tagi: , , , , , , , , ,

Brzęczka

20 sierpnia 2010

2Brzęczka to jeszcze jeden ptak, jaki w warunkach naturalnych występuje na kontynencie europejskim, w tym także i w naszym kraju, gdzie jest objęty ścisłą ochroną. Jest przedstawicielem rodziny o nazwie Megaluridae, ale warto w tym miejscu nadmienić, że wcześniej sklasyfikowany był w rodzinie pokrzewkowatych. W przypadku tego gatunku brak jest dymorfizmu płciowego. Długość ciała dorosłego osobnika oscyluje w granicach piętnastu centymetrów, jeżeli natomiast chodzi o wagę, to jest to około szesnastu gramów. Ptak ten najchętniej występuje na takich obszarach, gdzie są obecne zbiorniki wodne. Chętnie skrywa się w zaroślach oraz w trzcinowiskach. Zaliczany jest do ptaków śpiewających. Jego śpiew charakteryzuje się między innymi tym, że jest szybki oraz dość głośny, ale jednocześnie również jednostajny. Najczęściej śpiew tego ptaka usłyszeć można w trzcinach w porze nocnej. Podstawę jego pożywienia stanowią owady, a także ich larwy, ponadto nie pogardzi również ślimakami, a ponadto i pajęczakami. Wiewiórka pospolita jest ssakiem występującym na terenie kontynentu europejskiego, w tym także i naszego kraju, gdzie objęta jest ochroną. Nie mniej jednak w skali globalnej nie jest to gatunek, któremu zagraża wyginięcie. Jest gryzoniem należącym do rodziny wiewiórkowatych. Określana jest mianem wiewiórki rudej. Długość ciała dorosłego osobnika – bez wliczania w to ogona – mieści się w przedziale pomiędzy dziewiętnastoma a dwudziestoma trzema centymetrami. Ogon z kolei liczy sobie przeciętnie od piętnastu do dwudziestu centymetrów. Futro tego nadrzewnego zwierzęcia posiada bardzo charakterystyczną, rudą barwę, ogon zaś jest puszysty. Jeśli chodzi o środowisko występowania, ssak ten spotykany jest w lasach iglastych oraz liściastych, a także bardzo często w parkach. Wiewiórki te gromadzą w dziuplach swoje zapasy. Podstawę jej pożywienia stanowią grzyby, nasiona, owoce oraz pędy, aczkolwiek nie pogardzi także owadami oraz ptasimi jajami czy nawet pisklakami. Dożywa zwykle około pięciu lat.

Kategorie: Ptaki | Tagi: , , , , , ,

« Poprzednie