Nasza flora
Zwierzęta dookoła nas

Jeż zachodni i Jenot

27 września 2010

8Jeż zachodni to jedno z bardziej znanych zwierząt, jakie w warunkach naturalnych spotkać można na kontynencie europejskim, w tym również i w naszym kraju, gdzie jest objęty ścisłą ochroną. Jest on przedstawicielem rodziny jeżowatych. Określany jest również mianem jeża europejskiego. Długość ciała dorosłego osobnika – nie wliczając w to ogona – wynosi przeciętnie około trzydziestu pięciu centymetrów. Ogon z koli liczy sobie około pięciu centymetrów. Waga tego zwierzęcia plasuje się w przedziale pomiędzy czterystu gramami a niespełna dwoma tysiącami gramów. Najbardziej charakterystyczną cechą zewnętrznego wyglądu tego zwierzęcia są kolce. Wbrew pozorom, wcale nie są one dla człowieka takie ostre, na jakie wyglądają. Jeż zachodni jest zwierzęciem wykazującym największą aktywność w porze nocnej. Kiedy wyczuwa grożące mu niebezpieczeństwo, zwija się w kulkę. W ten właśnie sposób broni się również przed atakującymi go drapieżnikami. Jak praktyka najczęściej pokazuje, jest to bardzo skuteczna metoda. Jenot to kolejny ze ssaków występujących w warunkach naturalnych na kontynencie europejskim. W naszym kraju pojawił się stosunkowo niedawno. Pierwszy taki przypadek został bowiem odnotowany przed pięćdziesięcioma czterema laty. Jenot jest przedstawicielem rodziny psowatych. Znany jest pod kilkoma innymi nazwami takimi jak kunopies, szop usuryjski, lis japoński, tanuki oraz junat. Długość ciała dorosłego osobnika – nie wliczając w to ogona – mieści się w przedziale pomiędzy czterdziestoma dziewięcioma centymetrami a siedemdziesięcioma. Sam ogon natomiast może liczyć od trzynastu do dwudziestu centymetrów. Jeżeli natomiast chodzi o wagę, to wynosi ona od pięciu i pół kilograma do maksymalnie dziewięciu. Jeżeli chodzi o środowisko występowania z kolei, to zwierzę te jest spotykane głównie w dość dużych lasach. Preferuje dość bliskie sąsiedztwo zbiorników wodnych. Chociaż zwierzę te zaliczane jest do drapieżników, na całkiem pokaźną część jego diety składają się również i rośliny. Poluje nocą.

Kategorie: Ssaki | Tagi: , , , , , , ,

Kątoząb

23 czerwca 2010

29Kątoząb syberyjski to również przedstawiciel płazów występujących na kontynencie europejskim, przy czym można zaznaczyć, że w naszym kraju w warunkach naturalnych nie jest on spotykany. Jest przedstawicielem rodziny katozębnych i jednocześnie należy do ogoniastych płazów. Znany jest również pod kilkoma innymi nazwami takimi jak traszka Keyserlinga, salamandra syberyjska oraz traszka syberyjska. Można jako ciekawostkę nadmienić w tym miejscu, iż opisanie tego zwierzęcia było zasługą polskiego naukowca – był nim Benedykt Dybowski. Długość ciała dorosłego osobnika dochodzi maksymalnie do szesnastu centymetrów. W przypadku tych zwierząt występuje dymorfizm płciowy, aczkolwiek jest on zaznaczony w bardzo słabym stopniu. Jest to płaz wykazujący się dość dużymi zdolnościami w zakresie przystosowywania się do niezbyt łatwych warunków. W stanie hibernacji potrafi on bowiem przetrwać temperatury sięgające czterdziestu stopni Celsjusza poniżej zera. Fakt ten zwierzę te zawdzięcza swojej budowie ciała. Kumak nizinny to jeszcze jeden przedstawiciel płazów, jakie w warunkach naturalnych spotkać można na kontynencie europejskim. Jest on przedstawicielem rodziny kusakowatych, zaś dość jego bliskim krewnym jest inny kumak, a mianowicie kumak górski. Zakres występowania tego płaza obejmuje środkową oraz wschodnią część Europy. Jak sama nazwa tego gatunku sugeruje, spotykany jest tylko na obszarach nizinnych sięgających maksymalnie do wysokości wynoszącej czterysta metrów ponad poziomem morza. Jest to zwierzę żyjące również i w naszym kraju, gdzie objęte zostało ścisłą ochroną – nie mniej jednak warto w tym miejscu nadmienić, iż w skali globalnej gatunkowi temu nie zagraża póki co wyginięcie. Nie należy do dużych płazów. Długość ciała dorosłego osobnika sięga maksymalnie sześciu centymetrów, natomiast waga dochodzi do sześciu gramów. Aktywnością wykazuje się zarówno w przeciągu dnia, jak i o porze nocnej. Należy do zwierząt typowo wodnych. Podstawę jego pożywienia stanowią owady oraz ich larwy.

Kategorie: Gady i płazy | Tagi: , , , , , , , ,