Nasza flora
Zwierzęta dookoła nas

Żaby

14 lipca 2010

24Rzekotka drzewna to kolejny z płazów występujących na kontynencie europejskim, w tym również i na terenie naszego kraju. Jest ona przedstawicielka rodziny rzekotkowatych. Nie jest zwierzęciem dużym. Długość ciała dorosłego osobnika mieści się bowiem w przedziale pomiędzy nieco ponad trzema centymetrami a maksymalnie sześcioma. Samice są większa aniżeli samce, przy czym różnice te nie są aż tak drastyczne jak w przypadku bardzo wielu innych gatunków płazów. Ciało tego płaza zbudowane jest w bardzo proporcjonalny sposób. Jeżeli natomiast chodzi o środowisko występowania rzekotki drzewnej, to zdecydowanie preferuje ona niziny. Nadmienić jednakże trzeba, że niekiedy na terenach górskich spotykana jest na wysokościach sięgających nawet i tysiąca pięciuset metrów ponad poziomem morza. Preferuje tereny, na których znajduje się dużo drzew oraz krzewów. Rzadziej spotkać ją można w trawie. Jest zwierzęciem zapadającym w sen zimowy, z którego wybudza się zazwyczaj w okolicach kwietnia. W maju odbywa gody. Ropucha zielona to kolejny z płazów, które w warunkach naturalnych występują na kontynencie europejskim. Żyje ona również i w naszym kraju, gdzie – jak w wielu innych państwach – objęta jest ścisłą ochroną. Jest przedstawicielką rodziny ropuchowatych. Długość ciała dorosłego osobnika mieści się w przedziale pomiędzy niespełna pięcioma centymetrami a dwunastoma. Samce są mniejsze aniżeli samice i pod tym względem dymorfizm płciowy zaznaczony jest w bardzo wyraźny sposób. Na dymorfizm ten wpływ mają w przypadku ropuchy zielonej dwa podstawowe czynniki. Pierwszym spośród nich jest jej wiek, drugim natomiast – stan środowiska, w którym występuje. Ubarwienie zwierzęcia może przybierać rozmaite odcienie zieleni. W sezonie rozrodczym samce poznać można po tym, że u nich zielony kolor nabiera wyjątkowej intensywności. Płazy te preferują raczej nizinne obszary, bardzo rzadko kiedy są spotykane na wysokościach przekraczających osiemset metrów ponad poziomem morza. Lubi stanowiska dobrze nasłonecznione.

Kategorie: Gady i płazy | Tagi: , , , , , , , , , ,