Nasza flora
Zwierzęta dookoła nas

Dudek i Cyraneczka

6 sierpnia 2010

1Dudek to jeden z bardziej znanych ptaków, jakie zamieszkują kontynent europejski. Występuje on także i w naszym kraju, gdzie jest objęty ścisłą ochroną. Jego liczebność u nas oceniana jest na mniej więcej cztery tysiące par. Jednakże generalnie rzecz biorąc, Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych sklasyfikowała go jako gatunek, któremu w globalnej skali nie zagraża wyginięcie. Ptak ten jest przedstawicielem rodziny dudkowatych. Długość ciała dorosłego osobnika wynosi przeciętnie około dwudziestu dziewięciu centymetrów, natomiast jego waga mieści się w przedziale pomiędzy pięćdziesięcioma gramami a osiemdziesięcioma. Ogon tego ptaka osiąga na długość około dziesięciu centymetrów. Dymorfizm płciowy w przypadku tych zwierząt co prawda występuje, aczkolwiek jest on zaznaczony w prawe że niewidoczny sposób. Samica jest nieznacznie mniejsza aniżeli samiec, ubarwienie jej upierzenia nie jest także aż tak krzykliwe jak w przypadku samców. Ptaki te odżywiają się małymi bezkręgowcami, głównie owadami. Cyraneczka to jeszcze jeden ptak zamieszkujący w warunkach naturalnych między innymi kontynent europejski. W naszym kraju również jest spotykana – zaliczana jest do zwierzyny łownej z obowiązującym okresem ochronnym. Jest ona przedstawicielką kaczkowatych. Ze wszystkich kaczek, jakie żyją na naszym kontynencie, ta właśnie jest najmniejsza. Przeciętna długość ciała dorosłego osobnika plasuje się w przedziale pomiędzy trzydziestoma centymetrami a trzydziestoma ośmioma. Jeżeli natomiast chodzi o wagę, to waha się ona od dwustu gramów do czterystu pięćdziesięciu. Ptaka tego spotkać można w różnych wodnych zbiornikach, jednakże zdecydowanie najbardziej upodobał sobie wodne oczka. Swoje gniazda cyraneczki wiją na lądzie. W przeciągu roku wyprowadzają one tylko jeden lęg. Ilość składanych przez samicę jaj mieści się w przedziale od pięciu do maksymalnie piętnastu. Pisklęta tych kaczek są zagniazdownikami. Wychowywanie potomstwa to zadanie należące tylko i wyłącznie do samicy, samiec w tym nie pomaga.

Kategorie: Ptaki | Tagi: , , , , , , ,