Nasza flora
Zwierzęta dookoła nas

Cietrzew i Cierlik

12 września 2010

17Cietrzew to jeden z najbardziej znanych ptaków występujących w warunkach naturalnych na kontynencie europejskim, w tym również i w naszym kraju. W Polsce podlega on gatunkowej ochronie, chociaż generalnie w skali globalnej wyginięciem zagrożony nie jest. Jest on przedstawicielem rodziny kurowatych. Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, to samce są zdecydowanie większe aniżeli samice. Długość ciała dorosłej samicy wynosi bowiem przeciętnie około czterdziestu pięciu centymetrów, natomiast w przypadku samca są to sześćdziesiąt dwa centymetry. Waga waha się od siedmiuset pięćdziesięciu gramów do tysiąca czterystu – większą masę ciała osiągają oczywiście samce. Dymorfizm płciowy bardzo wyraźnie widoczny jest również w zakresie ubarwienia. Młode ptaki, bez względu na płeć, wyglądem przypominają samice. Samce wydają z siebie bardzo charakterystyczne odgłosy. W ciągu roku ptaki te wyprowadzają tylko jeden lęg. Liczba jaj mieści się w przedziale od sześciu do maksymalnie czternastu. Wysiaduje je samica. Cierlik to jeszcze jeden z ptaków żyjących w warunkach naturalnych na kontynencie europejskim. Występuje również i w naszym kraju, gdzie objęty jest ścisłą ochroną. Jest przedstawicielem rodziny trznadlowatych. Jest małym zwierzęciem, niewiele większym aniżeli wróbel. Samca od samicy odróżnić można przede wszystkim po ubarwieniu. W przypadku samic jest ono bowiem bardzo skromne i mało interesujące. Samce natomiast ubarwione są bardzo ładnie i dość kolorowo. Jest to gatunek ptaka śpiewającego. Jego śpiew jest dość wysoki i przeciągły. Zwierzę „koncertuje” wówczas, kiedy siedzi w koronie drzewa. Jest ptakiem preferującym zdecydowanie tereny suche, a także ciepłe. Spotkać go można między innymi na obszarach gęsto porośniętych trawami, pojawia się również w winnicach. Swoje gniazda cierliki budują w dość gęstych krzakach. Wychowywanie potomstwa to przede wszystkim obowiązek samic – bardzo rzadko zdarza się, aby samiec brał w tym udział. Ptaki odżywiają się głównie nasionami, czasem owadami.

Kategorie: Ptaki | Tagi: , , , , , , ,