Nasza flora
Zwierzęta dookoła nas

Błotniak stawowy

27 czerwca 2010

18Błotniak stawowy jest jeszcze jednym z bardzo wielu ptaków, jakie spotkać można na kontynencie europejskim, w tym także i w naszym kraju, gdzie podlega ścisłej ochronie. Jest przedstawicielem rodziny jastrzębiowatych. Zaliczany jest do drapieżników. Przeciętna długość ciała dorosłego osobnika oscyluje w granicach pięćdziesięciu centymetrów. Jeżeli natomiast chodzi o wagę, to mieści się ona w przedziale pomiędzy pięciuset gramami a siedmiuset. W przeciągu roku jest przez tego ptaka wyprowadzany jeden lęg, efektem którego jest kilka jaj – ich liczba waha się od trzech do sześciu. Wysiaduje je tylko samica. Błotniak stawowy charakteryzuje się między innymi tym, że spośród wszystkich innych błotniaków jest największym i zarazem najcięższym ich reprezentantem. Jest to zwierze, którego nie da spotkać się w lesie. Preferuje natomiast takie okolice jak dla przykładu trzcinowiska. Zresztą, swoje gniazda zakłada właśnie w trzcinach – pod warunkiem jednak, że są one gęste. Jest wędrownym ptakiem. Burzyk popielaty to jeden z ptaków zamieszkujących kontynent europejski. W naszym kraju nie występuje. Jest przedstawicielem rodziny burzykowatych. Określany jest również mianem burzyka północnego. Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych sklasyfikowała go jako zwierzę, któremu póki co nie grozi niebezpieczeństwo wyginięcia. Co do taksonomii tego gatunku istnieje sporo kontrowersji – budzi ona bowiem spory w naukowym środowisku. Długość ciała dorosłego osobnika mieści się w przedziale pomiędzy trzydziestoma centymetrami a trzydziestoma ośmioma, natomiast jeżeli chodzi o wagę, to waha się ona od trzystu pięćdziesięciu gramów do czterystu sześćdziesięciu. Zarówno samice, jak i samce są ubarwione w taki sam sposób. Środowiskiem występowania tych zwierząt są wody przybrzeżne mórz o charakterze otwartym. Podstawę pożywienia burzyka popielatego stanowią głowonogi oraz niewielkie ryby, aczkolwiek nie pogardzi on również odpadkami, jakie zbiera z powierzchni zbiornika wodnego. Jest oceanicznym ptakiem.

Kategorie: Ptaki | Tagi: , , , , , , , ,